W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowana Innowacja Pedagogiczna- „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

 Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Dlatego, aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzamy do naszej szkoły projekt edukacyjny upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III.

Nauczyciel prowadzący innowację we współpracy z biblioteką szkolną