Na dzisiejszym apelu porządkowym nastąpiło podsumowanie kwietniowej zbiórki puszek, która miała miejsce z okazji Dnia Ziemi. W zabawie wzięły udział wszystkie klasy z naszej szkoły, jednak zdecydowanie największą ilość zebrały klasy I – III. Za sprzedany złom otrzymaliśmy 1410,40 zł. Pieniądze zasiliły konto Rady Rodziców za, które zostały zakupione pomoce do szkoły. Są to: laminarka i folie do laminowania, ekran i niszczarka do dokumentów. Wszystkie klasy otrzymały papier ksero. Dyplomy i nagrodę pieniężną z Rady Rodziców otrzymały klasy lokujące się na pierwszych trzech miejscach, zarówno w klasach I – III oraz IV – VI. Oprócz tego nagrody rzeczowe odebrali uczniowie, którzy zebrali powyżej 500 puszek.

Gratulujemy i zachęcamy do dalszego zbierania puszek aluminiowych. Następna akcja odbędzie się we wrześniu.

Tekst: Barbara Tucholska