W piątek 8 września br. grupa młodych przyrodników: Anna Duda, Amelia Szturo, Zofia Kałużna i Stanisław Goździk pod opieką nauczyciela Barbary Kornackiej uczestniczyła w wycieczce do Torunia. Wyjazd był nagrodą za zdobycie III miejsca w konkursie „Na tropach przyrody” na szczeblu okręgowym w Pile. Fundatorem wycieczki był organizator konkursu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile. Praca w ramach konkursu polegała na całorocznej obserwacji wybranego obszaru środowiska przyrodniczego i przedstawieniu jej wyników w formie plastycznej i opisowej. Czas i trud poświęcony na realizację zadań przyniósł pozytywny efekt w postaci nagrody, jaką była wyprawa do Torunia. Uczestnikom zaoferowano wiele atrakcji, m. in. wizytę w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem oraz rejs po Wiśle. Był również czas na pyszny obiad, deser lodowy oraz zakup pamiątek.Wycieczka do Torunia była bardzo interesująca, przyczyniła się do nawiązania nowych znajomości i pozostawiła wiele niezapomnianych wrażeń.

tn_20170908_181303Serdecznie dziękujemy organizatorom.

Tekst i zdjęcia:

Barbara Kornacka