Profilaktyka ma na celu wzmacnianie prawidłowych nawyków i eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka. W działania profilaktyczne powinno być zaangażowane całe środowisko szkolne, a więc uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Dlatego omawiając tematykę dotyczącą zdrowia, a w szczególności higieny osobistej, dzieci z klasy II a i II b skorzystały z fachowej pomocy jednego z rodziców- mamy Krystiana, która jest asystentką stomatologiczną, i udały się na spotkanie ze stomatologiem w ramach nauki higieny jamy ustnej.

 W gabinecie  uświadomiono wszystkim, jakie funkcje pełnią zęby. Panie udowodniły uczniom, że zdrowie zębów ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Zapoznały dzieci z zasadami i czynnikami mającymi wpływ na higienę jamy ustnej. Pod okiem fachowców uczniowie dokonali selekcji artykułów spożywczych mających pozytywny i negatywny wpływ w profilaktyce stomatologicznej. Pani stomatolog opowiedziała o wizytach  stomatologa, tzn. o wizytach kontrolnych, ortodoncji i leczeniu. Na zakończenie dzieci kolejny raz uczyły się prawidłowego czyszczenia zębów, masowania dziąseł i czyszczenia języka. Pani asystentka rozdała uczniom karty obserwacji czyszczenia zębów, a dzieci wręczając podziękowania zaśpiewały piosenkę pt. „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…”.

Serdecznie dziękujemy Pani  Barbarze Wilkosz i Pani Ewelinie Langenau za tak poglądową lekcję. Takie działania są szczególnie ważne, gdyż zarówno nauczyciele jak i rodzice odczuwają  potrzebę nawiązywania wzajemnych kontaktów i podejmowania współpracy dla dobra dzieci.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej SP Wyrzysk