Uczniowie klas szóstych pod opieką dyrektora szkoły , pedagoga i

wychowawców zapoznali się z klasami wyrzyskiego gimnazjum, w którym od 1

września 2017 r. będą mieli lekcje. Uczniów oprowadzała po obiekcie p.

Joanna Berndt.