W piątek 15 września 2017r. uczniowie ze  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku wzięli udział w corocznej akcji Sprzątania Świata. Dzień ten został poprzedzony zbiórką puszek aluminiowych, w której wzięli udział uczniowie klas I-VI. Porządkowane były tereny przyległe do szkoły oraz Park Miejski. Całością akcji kierowały, jak co roku, nauczycieli  przyrody i biologii:  pani  Barbara Tucholska i pani Barbara Kornacka.

            Tegoroczne Sprzątanie Świata miało wyjątkową oprawę. Klasie Vb, która została klasą patronacką Związku Międzygminnego „ Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, pomagały w zbiórce oraz segregacji  Burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska,
wicedyrektor  szkoły pani Małgorzata Dróbka-Jiers, inspektor ds. ochrony środowiska pani Anna Kubich oraz inspektor ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu z Urzędu Miejskiego
w Wyrzysku
pani Kamila Bąk.

            Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w akcji po raz kolejny udało się choć w części oczyścić świat ze śmieci.

Tekst: Wojciech Sobiech