29 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku rozpoczął się VI Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas II i III. „Umiejętność czytania daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji oraz rozczarowania. Pomaga też kształtować koncentrację uwagi i własną wytrwałość. Ukazuje nam wspaniałych bohaterów, na wzór których możemy budować poczucie własnej wartości.” Tymi słowami powitała gości pani dyrektor mgr Danuta Buryta – Arndt. Wszyscy uczestnicy doskonale zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze, chociaż nie obyło się bez tremy. Jury w składzie: p. Magdalena Smełsz, p. Jadwiga Wawrzyniak, p. Barbara Pawlak,  p. Bernadeta Holc skrupulatnie oceniało  osiągnięcia dzieci według ustalonych wcześniej kryteriów. Każde kryterium oceniane było w skali od 1 do 6 punktów. Łącznie uczeń mógł otrzymać od jednego jurora maksymalnie 30 punktów. Prowadząca konkurs p. mgr Kamila Pufahl,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pochwaliła uczniów za dobre opanowanie trudnej sztuki pięknego, głośnego, wyrazistego czytania. Kto doskonale czyta, ten mnóstwo mądrości może nauczyć się z książek. Hasłem, które przyświecało tegorocznemu spotkaniu to słowa Henryka Sienkiewicza: „Mieszkanie bez książki, ciemniejsze jest niż bez lampy”. Wpisaliśmy się tym samym w tegoroczny  ROK SIENKIEWICZOWSKI  przygotowując fragmenty z książki „ W pustyni i w puszczy” tegoż autora.

Po starannym podliczeniu punktacji komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii  klas drugich  I miejsce – Zofia Bury – SP Falmierowo

                                        II miejsce – Filip Turbiak – SP Osiek n. Not.

                                                III miejsce – Wiktor Ciesielski –  SP Ruda

Uczeń wyróżniony z klas drugich – Jan Mrotek – SP Wyrzysk.

W kategorii klas trzecich  I miejsce – Zuzanna Czyżak –  SP Ruda

                                       II miejsce – Zuzanna Kozimor –  SP Wyrzysk

                                               III miejsce – Aleksandra Krzycka –  SP Falmierowo

Uczennica wyróżniona z klas trzecich to Lidia Jeszka –  SP Ruda.

Wszystkim laureatom wręczono cenne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku, a także pamiątkowe dyplomy.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania. Spotkanie zakończono poczęstunkiem i napojami.

Tekst

mgr Kamila Pufahl