Dnia 09.04.2016r. grupa uczniów z klas IV Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku wzięła udział w sadzeniu lasu. Wyjazd odbył się w ramach współpracy placówki z  Kołem Łowieckim „Bażant”. Uczniowie uczestniczyli w tworzeniu remizy śródpolnej, czyli – niewielkiego terenu, który ma być schronieniem dla zajęcy, kuropatw, bażantów oraz saren. Prace poprzedziła prelekcja leśniczego- pana Łukasza Plicy, który omówił zasadność tworzenia małych ekosystemów leśnych w środku pola uprawnego. W tym roku na zadrzewienia wybrano grunty po byłym rekultywowanym wysypisku w okolicy Wysokiej. Nad sadzeniem drzewek czuwali licznie przybyli na te okazję myśliwi. Uczniowie posadzili kilkaset sadzonek drzew liściastych. Bezpośredni kontakt młodzieży z przyrodą oraz podejmowane przez nią działania na rzecz jej ochrony stanowić będą bezcenne doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Opiekunami grupy byli: myśliwy i wieloletni Przyjaciel Szkoły p. Henryk Codro oraz nauczyciele Barbara Tucholska, Barbara Kornacka i Mieczysława Kaczmar-Bernacka.