W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich po raz czwarty odbył się konkurs czytania ze zrozumieniem z języka angielskiego. Wzięli w nim udział uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych pod opieką nauczycielek: p. Anny Pietrasik, p. Anny Poniewierskiej i p. Anny Panek.

Grupa najmłodszych uczestników składała się z dwudziestu jeden osób. Rozwiązywali oni test mówiący o tym, co im bliskie, czyli o szkole.  Dziesięcioro starszych uczniów stawiło czoło zagadnieniom związanym z podróżami. Natomiast siedemnaścioro szóstoklasistów rozsmakowywało się w treściach opisujących niezwykłe zwyczaje żywieniowe na świecie oraz domostwa europejskie.

Spośród czwartoklasistów najlepszym zrozumieniem czytanego tekstu wykazała się Alicja Lewandowska z kl. 4a, następnie Zosia Kałużna z kl. 4b, a na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Oliwia Jagodzińska i Paweł Kowalski z kl. 4a. Wśród piątoklasistów najwyższej na podium stanęła Antonina Wawrzyniak z kl. 5a, po niej Konstancja Pazderska z kl. 5c i Klaudia Lewinska z kl. 5a. Wśród najstarszych uczestników walka o laur zwycięzcy okazała się bardzo wyrównana, ale ostatecznie zdobyła go Marta Bednarek z kl. 6d. Drugie miejsce przypadło w udziale Aleksandrze Dudek i Wiktorii Mróz z kl.6a, natomiast trzecie- Wiktorii Kozimor z kl. 6d i Vanessie Łosoś z kl. 6b.

Do celów konkursu należały między innymi: rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim oraz motywowanie ich do doskonalenia sprawności językowej jaką jest czytanie ze zrozumieniem. Wyżej wymienieni uczniowie udowodnili, że rozumieją, co czytają, ponieważ zabrakło im naprawdę niewiele do maksymalnej liczby punktów. Gratulacje!

Tekst: Anna Panek

Zdjęcia: Anna Pietrasik