Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Miejskiej
w Wyrzysku
powstał z inicjatywy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Anny  Kosteckiej, która z  zamiłowania  do czytania i    pisania  prowadzi
w  szkole zajęcia  rozwijające  edukację polonistyczną  dla  klas  II.

W Dziecięcym Dyskusyjnym Klubie Książki będziemy rozmawiać o książkach, prowadzić warsztaty literackie, plastyczne, recytatorskie i teatralne.

Spotkania będą odbywać się w każdą pierwszą środę miesiąca od godz.15.00 do godz. 16.00. Zapraszamy na nie dzieci od lat 7 do  10.

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki ma promować czytelnictwo. Celem jest wykreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek i literatury.

21 marca 2016 r. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku nastąpiło uroczyste otwarcie Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki, na które przybyła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku pani Danuta Buryta –Arndt, a także rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia.  Uroczystego otwarcia dokonały: z Biblioteki Miejskiej: Pani Barbara Pawlak i Pani Anna Kostecka.   Głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich pani Danuta Buryta – Arndt, która pochwaliła inicjatywę i zapewniła swoje wsparcie. Pani Dyrektor, odwołując się do słów Umberto Eco:, „Kto czyta książki, żyje podwójnie”, dodała, iż dzieci w czasie czytania przeżyją niesamowite przygody, będą przenosić się w świat bohaterów, marzyć i rozwijać wyobraźnię.

Następnie dzieci zaprezentowały swe umiejętności aktorsko-recytatorskie w przepięknych wierszach.

Członkowie klubu otrzymali certyfikaty wstąpienia.  Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.

Tekst: Anna Kostecka

Zdjęcia: Biblioteka Miejska