W piątek 27 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku rozpoczął się Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas II i III. Umiejętność czytania daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji oraz rozczarowania. Pomaga też kształtować koncentrację uwagi i własną wytrwałość. Ukazuje nam wspaniałych bohaterów, na wzór, których możemy budować poczucie swojej tożsamości. Tymi słowami powitała gości pani dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt. Ponadto zacytowała Kornelię Funkę: „Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając. W końcu tego właśnie szukamy w książkach: wielkich uczuć, które nigdy nie stały się naszym udziałem, i wielkiego bólu, którego łatwo się pozbyć, zamykając książkę.” Pani dyrektor dodała, że sztuka pięknego czytania jest darem, jest umiejętnością długo ćwiczoną, doskonaloną, gdyż „ćwiczenie czyni mistrza’’.

Doskonalimy tę umiejętność poprzez czytanie książek. Już kiedy je otwieramy, wkraczamy jakby do teatru, gdyż najpierw widzimy kurtynę, a potem powoli ją odsuwamy i zaczyna się nasze przedstawienie: piękna słowa i wyzwalanie wyobraźni.

Wszyscy uczestnicy doskonale zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze, chociaż nie obyło się bez tremy. Uczniowie najpierw losowali, potem czytali przygotowane przez organizatora teksty. Jury w składzie: p. Teresa Pinkowska, p. Magdalena Strzałkowska, p. Jadwiga Wawrzyniak, p. Barbara Pawlak, p. Magdalena Smełsz i p. Benedykta Holc skrupulatnie oceniało osiągnięcia dzieci według ustalonych wcześniej kryteriów. Każde kryterium oceniane było w skali od 1 do 6 punktów. Łącznie uczeń mógł otrzymać od jednego jurora maksymalnie 30 punktów. Prowadząca konkurs p. mgr Kamila Pufahl, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pochwaliła uczniów za dobre opanowanie trudnej sztuki głośnego i wyrazistego czytania. Oto wyniki konkursowych zmagań.

Uczniowie klas drugich: I miejsce – Anna Belka SP Osiek n. Not.

II miejsce – Zuzanna Kozimor SP Wyrzysk

III miejsce – Kamil Kopecki SP Kosztowo

Uczennica wyróżniona z klas drugich to Wiktoria Bernacka z SP Wyrzysk.

Uczniowie klas trzecich: I miejsce – Amelia Purczyńska SP Glesno

I miejsce – Karolina Kukurowska SP Glesno

II miejsce – Anna Matuszewska SP Wyrzysk

Wyróżnienie otrzymała Marta Pasieta ze SP Falmierowo.

Wszystkim laureatom wręczono cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Wyrzyska Panią Bogusławę Jagodzińską oraz dyplomy. Konkurs został objęty HONOROWYM PATRONATEM WŁODARZA MIASTA I GMINY WYRZYSK.  Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem i napojami.

 

Tekst i zdjęcia Kamila Pufahl