Dzisiaj od rana w naszej szkole panował niezwykle uroczysty nastrój. Odświętne stroje, przepiękna dekoracja, znamienici goście. Świętowanie rozpoczęliśmy już wczoraj, gdy podczas uroczystej akademii młodsi uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami mieli okazję dowiedzieć się, kim jest nasz patron, zyskać świadomość o jego dokonaniach i randze. W piątkowy poranek starsze grono uczniów, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście udali się wspólnie do wyrzyskiego Kościoła pw. Św. Marcina Biskupa, by Uroczystą Mszą Świętą zainaugurować tę doniosłą uroczystość. Podczas przemarszu towarzyszyli nam przyjaciele szkoły – harcerze i zuchy. Po powrocie złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem, po czym przeszliśmy do sali widowiskowej, by kontynuować wspólne świętowanie.

Uroczysty apel poprowadzili nasi szóstoklasiści – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Mróz oraz Mateusz Nowicki, którzy podkreślili, iż jako uczniowie są dumni ze swoich patronów – Powstańców Wielkopolskich. Na początku przywitała wszystkich zgromadzonych pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wyrzysku – mgr Danuta Buryta-Arndt, która rozpoczęła swe wystąpienie pięknym cytatem:

„O twoją przyszłość już bezpieczną

O wspólny dom, co trudno wznieść,

Walczył Powstaniec Wielkopolski,

A więc oddawaj Jemu cześć!”

Pani Dyrektor nawiązała do rokrocznej tradycji ugruntowanej w naszej szkole – kultywowania w grudniu święta Powstańców Wielkopolskich. Podkreśliła, że nie zamierza rezygnować z tego zwyczaju, ze wsparciem koleżanek i kolegów z grona zamierza nadal pielęgnować to nasze piękne święto. Jak co roku zaszczycili nas dziś swą obecnością przemili goście – przemawiająca przywitała: p. Franciszka Tamasa – Starostę Pilskiego, p. Marię Małgorzatę Janyskę – posłankę na Sejm RP, p. Kazimierza Wasiaka- przewodniczącego Rady Powiatu w Pile, p. Tadeusza Perlińskiego – zastępcę Burmistrza Wyrzyska, p. Stefana Rymera – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku, ks. Janusza Dróżkowskiego, p. Wojciecha Kicmana – historyka i z Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego w Pile, p. Barbarę Piorunowską – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, p. Benedyktę Holc – członka tegoż Towarzystwa, p. Magdalenę Smełsz – kierownika Biblioteki Publicznej w Wyrzysku, p. Magdalenę Strzałkowską – dyrektora SAPO w Wyrzysku, p. Józefa Jasika, Zbigniewa Piotrowskiego, Piotra Kunę – radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku, p. Grzegorza Rzymskiego – Komendanta Hufca im. Stanisława Staszica w Pile oraz p. Bożenę Wojciechowską – Wicekomendantkę tegoż Hufca, p. Beatę Borowczak – kierownika OSiR-u w Wyrzysku, p. Gajdzińskiego – dyrektora Gimnazjum im.M.Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku, p. Leszka Raźniewskiego – Prezesa Zarządu TPD Oddziału Okręgowego w Pile, p. Edytę Lipkowską – Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, a także p. Stefanię Wojtkowiak – Prezesa TPD w Wyrzysku. Nie mniej serdecznie pani Dyrektor powitała zgromadzonych na sali rodziców, nauczycieli i uczniów, wyrażając tym radość, że jak zawsze możemy to ważne dla nas święto celebrować wspólnie, w dużym gronie lokalnej społeczności. Przemawiająca przypomniała wszystkim, jak duży wpływ na kształtowanie się polskich granic zachodnich wywarło wielkopolskie zwycięstwo. Podkreśliła, iż nasza szkoła nosi imię zasłużonych osób, które pokazały, że wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba zapłacić wysoką cenę. Pani Dyrektor poprosiła w finale uczniów, by byli zawsze dumni ze swych patronów, świadomi tego, że „musimy być odpowiedzialni za dzień dzisiejszy, ale i za to, co po sobie pozostawimy i w jakiej ojczyźnie będą żyć ci, którzy przyjdą po nas.” Wiceburmistrz Wyrzyska Pan Tadeusz Perliński podkreślił, iż ten dzień to wielkie wydarzenie, gdy oddajemy hołd powstańcom dumni, że na ołtarzu miłości do ojczyzny położyli to, co najistotniejsze – swe życie. Przekazując pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej od Burmistrza Wyrzyska – pani Bogusławy Jagodzińskiej – podziękował również osobiście za to, że może dziś osobiście z nami czcić imię Powstańców Wielkopolskich – szczególnie tych pochodzących z okolic – Wyrzyska, Kosztowa i Falmierowa. Kolejny przemówił do zgromadzonych pan Franciszek Tamas. Starosta Pilski był pełen dumy, że może zagościć w murach szkoły, której jest absolwentem – mówił: „To jest moja szkoła, mój dom i moja rocznica”, a następnie wyraził przekonanie, że tak jak dawne pokolenia współczesne również będą pielęgnować tradycje. „Nie da się przejść przez życie, nie tworząc historii” – podsumował pan Starosta. Pani Poseł Maria Janyska z radością zakomunikowała, iż to grudniowe święto w wyrzyskiej podstawówce jest stałym punktem w jej kalendarzu, zaś jako przesłanie do młodzieży wyraziła chęć, by kolejne roczniki kończące naszą szkołę kontynuowali tę naukę, jaką dali nam swoim życiem walczący powstańcy lat 1918-1919. Głos zabrał także Przewodniczący Rady Miasta Wyrzyska – pan Stefan Rymer, który złożył życzenia Dyrekcji i gronu pedagogicznemu z okazji święta szkoły i powiedział, że do hasła widniejącego w dekoracji: „1918-1919 – Wasze cierpienie, walka, zwycięstwo” dodałby jeszcze dwa słowa – upór i wytrwałość. Te dwa istotne czynniki mogą dziś przyczynić się do zwycięstwa. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że ma na myśli upór uczniów w pogłębianiu wiedzy oraz wytrwałość ich pedagogów w przekazywaniu młodym nauki. Ksiądz proboszcz – Janusz Dróżkowski – pogratulował szkole raz jeszcze wielkich patronów i poprosił, by każdy szanował i kochał swą ojczyzną i nie zapominał, że młodość jest darem szybko przemijającym. Na zakończenie wystąpień gości usłyszeliśmy równie ciepłe słowa od pana Wojciecha Kicmana, który uświadomił wszystkim, że już niebawem wielkie święto – za trzy lata bowiem czcić będziemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Historyk- regionalista wspomniał, iż walczących wyrzyszczan w zrywie przełomu lat 1918-1919 było 120. Wyraził także nadzieję, że odnajdą się dowody i pamiątki po kolejnych powstańcach z naszej okolicy.

Po tych miłych słowach od przybyłych gości pani Dyrektor oraz nauczyciel historii – Pan Wojciech Sobiech uhonorowali zwycięzców Szkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskich. Pan Sobiech podkreślił, iż dumą historyczną są dla nas powstańcy, zaś naszą chlubę stanowią dziś ci wyróżnieni uczniowie, których wiedza o Patronie jest bardzo szeroka.

Kolejnym punktem – niespodzianką – było dla wszystkich uhonorowanie Srebrnymi Odznakami Przyjaciół Harcerzy rodziców (były to panie: Elżbieta Libera, Danuta Matuszewska, Agnieszka Mela-Kartosz, Magdalena Strzałkowska oraz Justyna Szpot), a także wręczenie nauczycielce – pani Agnieszce Spirydow przez Prezesa TPD odznaki „Przyjaciela Dziecka”.

W części artystycznej mieliśmy wszyscy okazję podziwiać zespół Modraki
w tańcach regionalnych – Krakowiak, Polka, Wełtok. Podziw wzbudziły także znakomite występy maluszków – sześciolatków z klasy 1 b w układzie z biało-czerwonymi szarfami oraz gra na instrumentach perkusyjnych drugoklasistów w 2 b. Akademię dopełnił śpiew szkolnego chóru, a także piękna poezja zaprezentowana przez starszych uczniów przy wtórze klasycznych utworów muzycznych. Prowadzeniem części artystycznej zajęli się najstarsi uczniowie – Marta Bednarek oraz Kacper Trzciński z klasy 6 d.

Dziś po raz kolejny przeżyliśmy wspaniałą lekcję patriotyzmu, która – miejmy nadzieję – pozostanie w naszej pamięci na wiele miesięcy, lat.

Za przygotowanie uczniów do tańca, śpiewu oraz recytacji były odpowiedzialne nauczycielki – Małgorzata Jakóbek, Edyta Kałużna, Ewelina Popielarz-Zajdel oraz Daria Maciejewska. Autorkami patriotycznych dekoracji były tradycyjnie panie bibliotekarki – Elżbieta Kwasek oraz Katarzyna Chyła. Podziękowania kierujemy również do pracownika M-GOK-u w Wyrzysku – pana Krzysztofa Śmigaja za profesjonalną oprawę techniczną naszej uroczystości. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, gościom, rodzicom i już dziś zapraszamy wszystkich na kolejną, 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego do naszej szkoły w grudniu 2016 roku!

Tekst: Daria Maciejewska

Zdjęcia: Anna Poniewierska