W ramach  współpracy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Wyrzysku z Biblioteką Publiczną w Wyrzysku, dbając o wszechstronny rozwój uczniów i zapewniając im zagospodarowanie czasu wolnego, proponujemy udział Państwa dzieci w kreatywnych zajęciach w ramach projektu „Kolorowe środy”.

Warsztaty będą odbywały się w naszej szkole, będą prowadzone przez animatora – pracownika wyrzyskiej biblioteki.

Terminy będą uzależnione od ilości chętnych dzieci.

Proponujemy od 9.15 do 10.45 – dla uczniów klas drugich

                      od 13.00  do 14.30 – dla uczniów klas pierwszych i trzecich

Materiały na zajęcia są zagwarantowane przez Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku.

Istnieje również możliwość organizacji zajęć dla dzieci w klas IV- VI

Serdecznie zapraszamy!