Dnia 21 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie klas IIIb i VIb pod kierunkiem mgr Teresy Wójcik i mgr Anny Poniewierskiej. Młodsze dzieci podziękowały wierszami i tańcem wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany każdego dnia w nauczanie, wychowanie i utrzymanie porządku. Starsi przedstawili fraszki oraz piosenkę, które nawiązywały do codziennych humorystycznych szkolnych sytuacji. Występ nagrodzono oklaskami. Wdzięczni uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom laurki z życzeniami. Na zakończenie spotkania wicedyrektor szkoły mgr Małgorzata Dróbka – Jiers, nauczyciele przyrody, religii oraz wychowania fizycznego uhonorowali dyplomami i nagrodami tych uczniów, którzy zajęli najwyższe lokaty w konkursach: matematycznym, sportowym i religijnym. Dzieci biorące udział wraz z rodzicami w kampanii „Uzależnia mnie tylko sport” oprócz dyplomów otrzymały pamiątkowe medale.
Uczennice reprezentujące z sukcesem szkołę (II miejsce Antoniny Wawrzyniak w kategorii szkół podstawowych) w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski dyrektor szkoły mgr Danuta Buryta-Arndt wyróżniła dyplomem i nagrodą książkową.
Tekst: Teresa Wójcik
Zdjęcia: Anna Poniewierska