Dnia 11 maja w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyło się spotkanie uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych z powstańcem warszawskim. Na niecodzienną lekcję historii przybył kpt. Janusz Walędzik, pseudonim „Czarny”, uczestnik powstania warszawskiego 1944 roku, żołnierz Armii Krajowej, zgrupowanie „Chrobry II”. Organizatorem tego niecodziennego wydarzenia dla społeczności szkolnej było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.
Na początku wszystkich zebranych, w tym gościa honorowego kpt. Janusza Walędzika oraz uczniów i nauczycieli, powitała Wiktoria Mróz – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, która wcieliła się w rolę konferansjera. Najpierw w atmosferę tych trudnych czasów okupacji hitlerowskiej wprowadziła wszystkich prezentacja o powstaniu warszawskim. Następnie głos zabrał kpt. Janusz Walędzik, który podziękował za zaproszenie i w ciekawy sposób przybliżył uczniom te trudne czasy zrywu narodowego z 1944 roku. Powstaniec warszawski pokazywał także rekwizyty związane z działaniami wojennymi, w tym broń, oraz liczne odznaczenia. Po zakończeniu tej żywej lekcji historii spora grupa uczniów mogła z bliska na własne oczy obejrzeć oraz dotknąć unikatowe przedmioty z czasów II wojny światowej. Uczniowie serdecznie podziękowali Gościowi, przekazując na pamiątkę publikacje związane z Wyrzyskiem i Krajną oraz kwiaty.
Szkoła, która ma za patrona Powstańców Wielkopolskich i która wielokrotnie pokazała, jak ważne są takie wartości jak: patriotyzm, tradycja i historia po raz kolejny zapisała się pięknymi zgłoskami w swoich annałach. To kolejne wydarzenie wspaniale wpisało się w upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu powstania wielkopolskiego.

Ryszard Sell