Przydział klas dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

od 18.01.2021r.

klasa 1 a  – 301 A   (szatnia 302 A)  wych. Anna Muszyńska

klasa 1 b – 202 A   (szatnia 203 A ) wych. Lucyna Jurgońska – Pasternak

klasa 1 c –  110 B    wych. Magdalena Kozimor

klasa 2 a – 12 B     wych. Teresa Wójcik

klasa 2 b – 3 A      (szatnia 2 A)  wych. Lidia Troczyńska

klasa 2 c  – 101 C  (szatnia 103 C)  wych. Paulina Łuka

klasa 2 d – 211 B    wych. Barbara Tucholska

klasa 3 a –– 104 C   (szatnia 108 C) wych. Mariola Królik

klasa 3 b – 203 C  (szatnia 201 C)  wych. Kamila Pufahl 

klasa 3 c – 7 C       (szatnia 1 C)   wych. Edyta Kałużna

klasa 3 d – 11 B     wych. Agnieszka Spirydow

……………………………………………………………………………..

Wejście do szkoły:

klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3d – wejście główne A (od strony boiska)

– klasy 2c, 3a, 3b, 3c – wejście główne C

……………………………………………………………………………………………………

A – budynek główny

B-  budynek edukacji  wczesnoszkolnej

C – budynek byłego  gimnazjum