1. klasa 3a
  • język angielski:

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

2. klasa 3b:

dla wszystkich klas trzecich

  • język angielski

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

  • religia klasy 3a, 3b, 3c

1. Poćwiczę pieśni eucharystyczne, które dzieci uczyły się na lekcjach.

2. Poćwiczę zadane na I Komunię św. wiersze: przed kościołem oraz te, które dzieci otrzymały indywidualnie do nauki.

3. Przygotuję się do pierwszej spowiedzi św. poprzez wykonanie rachunku sumienia.

4. Wykonam zadania w ćwiczeniach str. 55, 56.

  • Jeżeli uczniowie pozostawili ćwiczenia w szkole, to wykonują następujące zadanie:

1. Wykonaj rysunki zgodnie z podpisami[ na kartce A4]

– zwykły, codzienny chleb

– maca: chleb w ojczyżnie Jezusa

– Hostia: Ciało Pana Jezusa

  • wychowanie fizyczne klasy 3a, 3b, 3c

Zalecenia nauczycieli WF dla uczniów SP Wyrzysk

(poniedziałek16.03, wtorek 17.03)

  1. Przypomnienie zasad gry w warcaby klasyczne ( gra z partnerem lub online ).
  2. Indywidualna aktywność ruchowa w domu i na świeżym powietrzu ( np. w ogródku, na tarasie ) w formie ćwiczeń statycznych ( ćw. rozciągające i rozluźniające aparat ruchowy. Pokaz i objaśnienie na You Tube.
  3. Przygotowanie miejsca oraz  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, podczas indywidualnej aktywności ruchowej.