• język angielski:

klasa 2c

  • religia klasy 2a, 2b, 2c, 2d

1. Nauczę się 5 warunków dobrej spowiedzi[ kto jeszcze nie zaliczył].

2. Wykonam zadania w ćwiczeniach, str.45, 46, 47.

Jeżeli uczniowie pozostawili ćwiczenia w szkole , to wykonają następujące zadanie:

1. Już teraz w klasie drugiej przygotowujemy się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii św. , dlatego podejmujemy różne dobre czyny. Przedstaw na rysunku[ kartka A4] przykład takiego czynu.