21 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku uroczyście zakończono rok szkolny 2023/2024. Uczniowie klas ósmych odebrali świadectwa i wyróżnienia. Po wielu latach ciężkiej pracy nadszedł upragniony czas – ukończenie szkoły podstawowej i wakacje!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadziły uczennice: Lena Jaworska i Natasza Chałabiś. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przemówienie dyrektor szkoły – pani Danuty Buryty-Arndt. Pani dyrektor  podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom za pracę w minionych latach, a rodzicom za wspieranie swoich dzieci i motywowanie ich do jak najlepszej nauki. Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – pani Natalia Kukułka. Pożegnała ona uczniów, gratulując im osiągniętych sukcesów oraz życząc powodzenia na kolejnym etapie edukacji  i udanych wakacji. Głos zabrała również przedstawicielka władz gminy – pani Małgorzata Jańczak, która odczytała list gratulacyjny w imieniu Burmistrza Wyrzyska pana Marcina Piszczka.

W roku szkolnym 2023/2024 ośmioro uczniów klas ósmych osiągnęło średnią 4,75  lub powyżej i tym samym przy wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu otrzymało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Świadectwa i nagrody książkowe przekazały im pani dyrektor, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców oraz wychowawczynie. Rodzice tychże uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Następnie wręczono nagrodę dla Prymusa Szkoły, którym została uczennica kl. 8b – Lena Jaworska. W swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za trud włożony w wychowane i przekazywanie wiedzy, a rówieśnikom życzyła powodzenia w dążeniu do celu, jakim jest zdobycie wymarzonego wykształcenia.

Potem nadszedł czas na wręczenie Srebrnej i Złotej Tarczy uczniom, którzy w klasach 4-7 otrzymywali świadectwa z wyróżnieniem, a także  reprezentowali szkołę w konkursach, zawodach, organizacjach charytatywnych, rozsławiając imię szkoły w gminie i poza nią. Srebrną Tarczę otrzymały: Pola Badura (kl. 8a), Aleksandra Wawrzyniak (kl. 8a), Lena Jaworska (kl. 8b) i Natasza Chałabiś (kl. 8b). Złotą Tarczę otrzymały: Pola Badura oraz Aleksandra Wawrzyniak.

Następnie pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt uhonorowała dyplomami oraz nagrodami książkowymi uczennice, które były członkami pocztu sztandarowego: Polę Badurę, Aleksandrę Wawrzyniak, Martynę Kucharską i Annę Ziarnek.

W dalszej części uroczystości Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku przekazała na ręce pięciorga ósmoklasistów statuetkę za szczególne osiągnięcia w konkursach promujących szkołę w środowisku pozaszkolnym.  Statuetkę otrzymali: Pola Badura (kl. 8a),  Aleksandra Wawrzyniak (kl. 8a),  Lena Jaworska (kl. 8b),  Natasza Chałabiś (kl. 8b), Ibrahim Belaid (kl. 8b).

            Na koniec części oficjalnej panie Małgorzata Jakóbek oraz Edyta Kałużna wręczyły dyplomy i upominki absolwentkom, które wyróżniły się swoją działalnością w zespole pieśni i tańca „Modraki”. Były to: Lena Migda, Justyna Werner, Maja Tadych i Martyna Kucharska. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Martyna Kucharska, która od drugiej klasy szkoły podstawowej należała do zespołu i godnie  reprezentowała szkołę na terenie gminy i poza nią.

Część oficjalna została zakończona przemówieniem pani dyrektor. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła część artystyczna. Uczniowie klas szóstych: Oliwia Szczepaniak, Magdalena Jańczak, Cezary Grochowski zaśpiewali na pożegnanie piosenkę „Ostatni raz z moją klasą”.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Życzymy Wam wspaniałych wakacji i wielu sukcesów na nowej ścieżce, która właśnie się przed Wami otwiera…

Tekst: Aleksandra Walczak, Anna Hoppe

Zdjęcia: Anna Poniewierska

Zdjęcia: Anna Poniewierska