17.06.2024 r. w naszej szkole  dla uczniów klas czwartych odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizowano w ramach programu „UCZYMY RATOWAĆ.” 

Uczniowie  wzięli udział w zajęciach praktycznych  m.in. resuscytacji  krążeniowo- oddechowej z wykorzystaniem fantomów, mogli  przećwiczyć także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku – Łukasz Jagła i Bartosz Tojza, którzy przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, min. ustania funkcji życiowych, omdlenia, ataku padaczkowego. Podczas zajęć w każdej grupie  poruszano następujące tematy: bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,  sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej, sprawdzanie oddechu,  pozycja boczna ustalona,  oddechy ratownicze oraz uciskanie klatki piersiowej.

Celem edukacyjnym szkolenia z pierwszej pomocy było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.  Została poszerzona wiedza  i umiejętności  na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Podczas zajęć uczniowie poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku.

                                  Tekst i zdjęcia: Beata Nowicka, Marek Nowicki