W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Zawodowym Kuratorem Sądowym p. Julią Koc. Było to drugie spotkanie w tym roku szkolnym. Tak jak poprzednie, przebiegało ono w dwóch grupach: grupa uczniów klas 4 – 5 od godziny 08.00 – 9.40, a grupa uczniów klas 6 – 8 od godziny 9.50 – 11.30. z uwzględnieniem przerw.

Tematyka warsztatów obejmowała istotne problemy, z jakimi spotykamy się każdego dnia
w szkole, ale myślą przewodnią spotkania było,,Przemoc żywi się milczeniem”. Prelegentka, z aktywnym udziałem uczniów, omówiła rodzaje przemocy, dając możliwość wypowiedzenia się, z jakimi rodzajami uczniowie spotykają się w szkole. Pani Julia Koc szczególną uwagę poświęciła na przedstawienie konsekwencji prawnych tych zachowań.

Uczniowie w otwarty sposób wypowiadali się, wyrażając swoje opinie i argumentując swoje zdanie na określony temat, co zdaniem gościa swiadczy o edukacji społeczno – emocjonalnej wychowanków.

Na zakończenie uczniowie usłyszeli porady i wskazówki na wakacje, aby ustrzec się przed paragrafem.

Sporządziła:

Urszula Lach