W szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zakończyła się kolejna edycja programu ,,Trzymaj Formę”, którego organizatorami  sąGłówny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Współrealizatorami Programu są: Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie oraz Państwowe Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu całej Polski.

 Uczniowie w ramach programu realizowali następujące cele: pogłębiali wiedzę o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowali postawy i zachowania związane z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną oraz kształtowali umiejętności czytania informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich. Młodzież szkolna brała udział w organizowanych zawodach sportowych, konkurencjach sportowych podczas wewnątrzszkolnych turniejów, w ramach ,,Pikniku Rodzinnego”, czy sztafetach w ,Dniu dziecka. Odbyły się prelekcje z higienistką szkolną, p. Moniką Szymańską na temat zachowań prozdrowotnych sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. W ramach ,,Dni zdrowia” uczniowie wraz z chętnymi rodzicami przygotowywali zdrowe posiłki: kanapki, koreczki warzywne i owocowe, koktajle owocowe i warzywne, sałatki i surówki oraz desery owocowe. Następnie wspólnie degustowali przygotowane potrawy. Za aktywny udział w projekcie szkoła otrzymała Certyfikat w XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”.

Szkoła w kolejnym roku szkolnym przystąpi do programu ,,Trzymaj Formę” i będzie propagowała zdrowy styl życia, który kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży oraz poprawia ich kondycję fizyczną poprzez różne jej formy aktywności.

Tekst: I. Duszczak