W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w czasie obchodzonego w dniach 24-28 kwietnia Tygodnia Zdrowia zostały zamontowane w dwóch toaletach dziewczęcych skrzyneczki, w których umieszczono środki higieny osobistej dla uczennic. Skrzyneczki wykonane zostały przez rodzica p. Radosława Jiers, a podpaski przekazane przez pracownice naszej szkoły. W ten sposób chcielibyśmy włączyć się w akcje pomocowe i projekty organizowane w Polsce, a związane z wykluczeniem i ubóstwem menstruacyjnym.

Wierzymy, że uczennice będą postępowały w myśl zasady, że gdy potrzebują środki higieny osobistej – korzystają z zasobów skrzyneczki, a jeśli mają swoich środków za dużo lub nie potrzebują w danym czasie – układają w skrzyneczkach, dzieląc się z koleżankami.

Naszą akcję „różowej skrzyneczki” wsparła Straż Miejska w Wyrzysku, która przekazała środki higieny osobistej dla dziewcząt. Bardzo dziękujemy!

Tekst: SP Wyrzysk

Zdjęcia: SP Wyrzysk, Straż Miejska