dla Danuty Buryta-Arndt dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku

Dnia 20 lutego 2023r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile. Pani Dyrektor Danuta Buryta-Arndt jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej Koła nr 9. Srebrną Honorową Odznakę „WIERNI TRADYCJI” otrzymała z rąk  Prezesa Koła nr 9 im. Teofila Spychały w Pile Jana Ryszarda Garbarczyka, członka Zarządu Głównego TPPW, a laudację wygłosił Wiceprezes Koła w Pile Wojciech Kicman. Podkreślił, że wyróżnienia przyznane zostało Danucie Buryta-Arndt za pielęgnowanie wiedzy o powstańcach wielkopolskich wśród uczniów szkoły podstawowej, za organizację wielu przedsięwzięć związanych z jedynym zwycięskim powstaniem, za przewodniczenie Gminnemu Komitetowi Honorowemu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Polski i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie Gminy Wyrzysk, co związane  było z organizowaniem wielu uroczystości w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku oraz organizacją inscenizacji rekonstrukcji walk powstańczych na wyrzyskim rynku. P. Danuta Buryta-Arndt inicjowała i prowadziła projekt „Przeżyjmy naszą historię” w ramach konkursu „Wspólne Dziedzictwo- Wspólna sprawa”, co wiązało się z rekonstrukcją wydarzeń z 1919r. wniesienia do kościoła parafialnego w Wyrzysku Orła Białego i czapki rogatywki.

Dyrektor była delegatem na V Walny Zjazd Oddziału Wielkopolskiego TPPW 13.04.2019r. w Poznaniu.

Na zebraniu Koła nr 9 TPPW im. T. Spychały dnia 20.02.2023r. p. Danuta Buryta- Arndt zaprezentowała działania wychowawcze i patriotyczne prowadzone w kierowanej przez nią szkole, związane z corocznymi obchodami Święta Patrona Szkoły, opieką nad Szkolną Izbą Pamięci, konkursami o powstaniu wielkopolskim, działalnością 8 Drużyny Harcerskiej „Sokoły”  im. Franciszka Muracha.

O zebraniu Koła TPPW nr 9 w Pile  i wyróżnieniu Pani Dyrektor  napisano także:

www.tppw-pila.pl

https://faktypilskie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/635_pila/24785_zebranie-sprawozdawcze-pilskiego-kola-tppw.html

 http://tetnoregionu.pl/z-prac-pilskiego-kola-tppw/

https://www.asta24.pl/2023/02/24/spotkanie-kola-towarzystwa-pamieci-powstania-wielkopolskiego

Informacja: SP Wyrzysk

Zdjęcia: p. Jan Balcerzak

SP Wyrzysk