Uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku  Aleksandra Bystrzycka została wyróżnioną za swoją dotychczasową działalność społeczną i powołana przez pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i  Nauki do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. To także wielka duma dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, w której w latach 2019 – 2021 pełniła funkcję przewodniczącej MRM IV kadencji, a obecna rada powołała ją na pełnomocnika do spraw innowacyjności i promocji.

          W dniu 11 stycznia 2022 roku minister  Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki. Nominacje otrzymały 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem.  Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym uczestniczył szef resortu MEiN. Na początku głos zajął minister Przemysław Czarnek, który powiedział:  Cieszę się, że będziemy wspólnie prowadzić dyskusję na temat dzieci i młodzieży w systemie szkolnictwa oraz życiu naszego społeczeństwa. Życzę sobie i Państwu, żeby spotkania były jak najczęstsze. Liczę na otwartość i szczerość. Bardzo dziękuję za przejęcie zaproszenia do pracy w Radzie. Jesteśmy w ważnym momencie w dziejach naszego państwa. Wasz głos, Wasze stanowisko i postulaty są niezwykle ważne.

            Podczas pierwszego posiedzenia Rady Dzieci i Młodzieży wyłoniono kandydatów na przewodniczącego. Każdy radny powiedział kilka zdań o sobie. Głos zajęła także Ola, która powiedziała: Nazywam się Aleksandra Bystrzycka. Na co dzień jestem uczennicą ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, byłam przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku IV kadencji, a w obecnej radzie pełnię funkcję pełnomocnika do spraw innowacyjności i promocji. Jestem zaangażowana społecznie w różne przedsięwzięcia i liczę na owocną współpracę.

            Kadencja Rady upłynie 30 września 2023 roku. Warto dodać, iż członkami Rady mogą być osoby od 13 do 21 lat. W obecnej radzie są to uczniowie szkół podstawowych, średnich i oraz studenci.  Osobiście mam wielka satysfakcję, iż moja wychowanka i jednocześnie radna MRM w Wyrzysku dostąpiła takiego zaszczytu. To duma i splendor dla szkoły i  gminy Wyrzysk. Cieszę się, iż zaprocentowała ciężka praca społeczna, jaką wkłada Ola w działania, które się podejmuje. Jej zaangażowanie, wena twórcza, solidność zaprocentowały takim wyróżnieniem.  Dodam, iż już kilka lat temu mieliśmy przedstawicielkę w tym elitarnym gronie. Nasza obecna wyrzyska radna jest najmłodszą przedstawicielką tego gremium. To pokazuje potencjał drzemiący w młodych osobach znad Łobżonki. Warto stawiać sobie wysoko poprzeczkę, mieć pasję i ją rozwijać – dodał opiekun MRM w Wyrzysku Ryszard Sell.

Aleksandrze serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy powodzenia w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży!

                                                                                                 R. Sell