Dnia 30  listopada 2022r. odbył się w naszej szkole  Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas II, III  i IV.

Głównymi celami  konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania prozy i rozumienie tekstu, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa literackiego, rozwijanie umiejętności nowatorskiej interpretacji czytanego tekstu oraz  stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności. Do konkursu zgłosiło się 5 uczniów z klas II, 6 uczniów z klas III oraz 9 uczniów z klas IV. Na początku uczniowie  losowali  kolejność prezentacji. Następnie przystępowali do losowania tekstów przygotowanych przez organizatorów, które pochodziły z książki Joanny Laskowskiej pt.,,Europa pełna baśni”. Po zapoznaniu się z tekstem rozpoczęły się  prezentacje  przed komisją konkursową: panią Magdaleną Wachowską,  panią  Urszulą  Lach i  panią  Kornelią Kwasińską. 

Kryteria oceny czytania obejmowały:

  • poprawność czytania,                                                                                                         
  • wyraźną artykulację i prawidłową wymowę,                                                                     
  • płynność i swobodę czytania,                                                                                    
  • odpowiednie tempo czytania i głośność,                                                                       
  • intonację oddającą klimat utworu.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klas drugich:

I miejsce – Emilia Nowak  kl. II c,

II miejsce – Juliusz Larek  kl. II a,

III miejsce – Piotr Nowakowski  kl. II a,

w kategorii klas trzecich:

I miejsce – Zofia Barcikowska  kl. III c,     

II miejsce – Zofia Łąpieś   kl. III c,

III miejsce – Klaudia Tomaszewska   kl. III b, 

w kategorii klas czwartych:

I miejsce -Melania Wawrzyniak  kl. IV a,

II miejsce – Wiktoria Nastały kl. IV c,

III miejsce – Konstancja Jańczak kl. IV a.

Laureaci I ,II, III miejsca otrzymali  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy SP Wyrzysk.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  dyplomy pamiątkowe.

            Gratulujemy wszystkim uczestnikom !

Tekst i zdjęcia: koordynator Lidia Troczyńska