W akcji  „Kartka świąteczna dla….” wzięli udział uczniowie klas 2c, 3a, 4b, 5c i  6b. W ostatnich dniach przed przerwą świąteczną na lekcjach edukacji polonistycznej i języka polskiego napisali życzenia na otrzymanych kartkach lub wykonali je samodzielnie i pięknie przyozdobili własnoręcznymi rysunkami. Następnie kartki umieścili w kopertach, zaadresowali je  i każdy zabrał ze sobą, aby w swoim najbliższym otoczeniu przekazać je osobom samotnym, schorowanym i starszym z naszego środowiska lokalnego. Z uwagi na sytuację pandemiczną dzieci umieszczały kartki w skrzynkach pocztowych lub drzwiach.

Ta forma przekazania świątecznych życzeń spotkała się z zainteresowaniem uczniów, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję, okazując empatię i ucząc się wyrażania swoich uczuć. 

M. Wachowska