Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto ustanowione przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. Ten dzień ma na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej.

Autyzm uznaje się za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Liczba osób dotkniętych tym zaburzeniem zwiększa się. W latach 80-tych autyzm na świecie diagnozowano u jednego dziecka na 2000, obecnie statystyki wskazują, że może on występować u jednego dziecka na 100. Jak widać liczba osób z autyzmem stale wzrasta i występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. Zaburzenia spektrum autyzmu są zespołem zaburzeń, które utrudniają dzieciom tworzenie i nawiązywanie relacji społecznych. Dzieci są bardzo często odbierane przez społeczeństwo jako dziwne i ekscentryczne lub jako zamknięte w sobie i wycofane. Autystyczne dzieci nie rozumieją przyjętych norm społecznych, często nie nawiązują kontaktu wzrokowego z rozmówcą i nie mają zdolności używania prostych zwrotów do wyrażania swoich emocji. Rzadziej też wykazują społeczne zrozumienie i rzadziej reagują na emocje, a także mają problemy z komunikacją niewerbalną.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęły się już 1 kwietnia. Na korytarzach szkolnych zostały przygotowane gazetki ścienne oraz hasła promujące wiedzę o autyzmie. Na holu powstała wielka litera A wykonana z niebieskich balonów, przy której uczniowie wraz z wychowawcami mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie. W zespołach klasowych zostały przeprowadzone pogadanki na temat spektrum autyzmu a najmłodsi wykonali prace plastyczne na ten  temat. Tego dnia cała społeczność szkolna miała ubrany niebieski element w stroju, który symbolizował solidaryzowanie się z osobami dotkniętymi autyzmem. Kolor niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Dlatego też jest to kolor, który charakteryzuje autyzm. Tego dnia została również zorganizowana nietypowa akcja, którą rozpoczęła Dyrektor szkoły Pani Danuta Buryta- Arndt oraz panie wicedyrektor: Małgorzata Dróbka- Jiers oraz Magdalena Wachowska. Panie  odbiły swoją dłoń, pomalowaną niebieską farbą, na wspólnym dużym plakacie. Następnie to samo mogli uczynić uczniowie przemieszczający się korytarzem szkolnym. Wydarzenie to sprawiło nam wiele radości i satysfakcji. Nauczyciele otrzymali również prezentację multimedialną, której treści przedstawiają ogólne pojęcia dotyczące autyzmu oraz bajkę dla najmłodszych. Wiadomości te zostaną przekazane uczniom na najbliższych godzinach wychowawczych. Z racji tego, iż miesiąc kwiecień jest miesiącem autyzmu, zaplanowaliśmy jeszcze kilka działań, które będą zrealizowane w późniejszym czasie. Miedzy innymi Mały Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla chętnych klas na wykonanie plakatu związanego z autyzmem.

Akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji      i dyskryminacji osób z autyzmem, tworzenie przyjaznego i rozumiejącego otoczenia społecznego to cele akcji zainicjowanej przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Ważne jest, aby z końcem kwietnia nie zapomnieć o autyzmie i osobach w spektrum. Wiedza na temat autyzmu jest aktualna i ważna przez cały rok. Tak jak zawsze ważne są: EMPATIA, ZROZUMIENIE i AKCEPTACJA!

NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU. BĄDŹ NIEBIESKI!

Tekst:

Paulina Łuka

Zdjęcia:

Alina Czekała- Skrzypczak