https://spwyrzysk.pl/wp-content/uploads/2021/05/List-WKO-do-Rodzicow_28.05.2021.pdf

https://spwyrzysk.pl/wp-content/uploads/2021/05/Broszura_Dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf