W dniu 14 grudnia 2021 roku w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyła się inauguracyjna sesja V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Nowi radni złożyli ślubowanie, dokonano wyboru prezydium rady oraz stałych komisji i powołano pełnomocnika ds. innowacyjności i promocji.

         Obrady zaszczycili swoją obecnością następujący goście: burmistrz Wyrzyska – p. Bogusława Jagodzińska, starosta pilski – p. Eligiusz Komarowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku – p. Roman Łuka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku i opiekun MRM – p. Ryszard Sell, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – p. Danuta Buryta – Arndt, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią – p. Małgorzata Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosztowie – p. Marlena Januszewska, opiekunowie rady – p. Anna Małek, p. Damian Nieroda, p. Barbara Olszewska, p. Monika Wachowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i MGOK w Wyrzysku. W obradach uczestniczyło 11 radnych. Posiedzenie inauguracyjne otworzyła i prowadziła przewodnicząca MRM IV kadencji – Aleksandra Bystrzycka, która na początku obrad odczytała listy okolicznościowe skierowane do MRM w Wyrzysku przez Wojewodę Wielkopolskiego – p. Michała Zielińskiego oraz radnego Sejmiku Wielkopolskiego – p. Adama Bogrycewicza. Następnie sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrzysku przedstawił jej przewodniczący p. Ryszard Sell. Mimo niełatwego stanu epidemicznego frekwencja w wyborach wyniosła 53%. O 15 miejsc w radzie walczyło 23 kandydatów. Dalsza część była poświęcona przedstawieniu przez prowadzącą obrady Aleksandrę Bystrzycką historii MRM w Wyrzysku, która ma już 8 lat. Wyświetlono na ekranie najważniejsze wydarzenia w dziejach rady. Później jedenaścioro radnych złożyło ślubowanie. W dalszej części głos zabrali goście: starosta pilski –p. Eligiusz Komarowski, burmistrz Wyrzyska – p. Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku – p. Roman Łuka, którzy pogratulowali radnym wyboru, złożyli  życzenia oraz wręczyli upominki i okolicznościowe listy gratulacyjne. Ponadto starosta zaprosił radnych do odwiedzenia Starostwa Powiatowego w Pile i na lodowisko. W końcu doszło do wyboru prezydium rady. Najpierw o funkcje przewodniczącego do boju stanęły dwie kandydatki. Decyzją radnych w głosowaniu tajnym wybrano na funkcję przewodniczącej MRM w Wyrzysku Polę Badurę – uczennicę Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Aleksandra Wawrzyniak i Aleksander Zieliński, zaś sekretarzem została wybrana Jaśmina Kałużna. Młodzi radni wybrali także 3 stałe komisje: Sportu i Spraw Społecznych (przewodniczący – Filip Szałek, zastępcy – Antoni Duber, Nadia Turek, członkowie – Pola Badura, Aleksandra Wawrzyniak, Jaśmina Kałużna), Edukacji i Rozwoju (przewodnicząca Marta Kwade, zastępca – Alan Szczepański, członkowie – Nadia Ostałowska, Marika Wenerska) oraz Kultury i Promocji (przewodniczący – Michał Białakowski, zastępca – Julia Jańczyk, członkowie – Aleksander Lewandowski, Nadia Burzyńska, Gracjan Zieliński). Ponadto postanowiono wykorzystać dotychczasowy potencjał Aleksandry Bystrzyckiej i powołano ją na stanowisko Pełnomocnika MRM w Wyrzysku ds. innowacyjności i promocji.

Na tym obrady I sesji zakończono.

                                                                                        R. Sell