Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim  jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. 

Celem obchodów było kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska,wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzeganie potrzeb recyklingu i segregacji odpadów, uświadamianie roli jaką możemy odegrać w swoim najbliższym otoczeniu.

Z okazji imienin Ziemi klasy 1 – 3 podjęły różnorodne działania. Oglądały filmy, uczyły się piosenek, wierszy, pisały listy, składały życzenia. Wykonywały także ciekawe prace plastyczne i techniczne. Chętni uczniowie w ramach projektu terenowego otrzymali zadanie pod hasłem „POSZUKIWANIE SKARBÓW JAKIE DAJE NAM PRZYRODA”. W ramach wyznaczonych punktów badacze zbierali żółte​, gładkie, kłujące, pachnące dary Ziemi oraz bogactwa pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Poszukując zwiastunów wiosny, można było zaobserwować ciekawe miejsca, które mogłyby być domkiem dla krasnoludka. ​ Podczas zabawy na świeżym powietrzu lub w czasie  spaceru uczniowie układali ciekawe kompozycje z kamyków, patyków, liści oraz innych dostępnych w najbliższym otoczeniu naturalnych składników. Taką kompozycję zaprezentowali także na przygotowanej w domu kartce. Podczas lekcji przyrody i biologii, z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, poruszona została tematyka dotycząca zagrożeń środowiska naturalnego oraz sposobów ochrony powietrza, gleby i wody. Zwrócono również uwagę na ochronę gatunkową. W ramach kształtowania postaw proekologicznych uczniowie klasy VIII a wykonali 4 prezentacje dotyczące powyższych zagadnień.

Osoby, które koordynowały zadania w ramach Dnia Ziemi: p. B. Kornacka, p. B. Tucholska, p. I. Duszczak, p. B. Nowicka.

                                                                                                                                   Organizatorzy

Dzien-Ziemi-kl-1-3.

Dzien-Ziemi-kl-4-8.pptx

Dzien-Ziemi-LAND-ART.pptx

DZIEN-ZIEMI.docx

Linki-filmy-edukacyjne-na-Dzien-Ziemi.docx

Sposoby-ochrony-przyrody.pptx

Zanieczyszczenia-gleby.pptx

Zanieczyszczenia-powietrza.odp

Zanieczyszczenia-Wod.pptx

Prezentacja-o-przyrodzie.pdf