Dnia 27 października 2021r. pod takim właśnie hasłem rywalizowali uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, biorąc udział w konkursie o ruchu drogowym pieszych. Dzieci reprezentowały swoje klasy po uprzednich wygranych zmaganiach pod kierunkiem swoich wychowawców. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu składającego się z 17 pytań. Najlepszą wiedzą wykazali się:

  1. Gracjan Tadych kl. 3b
  2. Maja Szefler kl. 3c
  3. Zofia Barcikowska kl. 2c.

W skład komisji konkursowej, oceniającej pracę uczniów, weszli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji w Wyrzysku: Komendant Straży Miejskiej p. Anna Rzyduch oraz panowie asp. Juliusz Konopa i asp. szt. Sebastian Kowalski. Dziękujemy Państwu za przybycie do naszej szkoły i udzielenie cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drodze.                               

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje od dyrektor szkoły p. Danuty Buryty – Arndt oraz komisji konkursowej a także dyplomy i ciekawe książki. Konkurs przygotowały oraz przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. T. Wójcik i p. E. Łuka – Małecka.

                                                                                               Tekst T. Wójcik