Pod koniec listopada uczniowie naszej szkoły, mimo nauczania zdalnego, wzięli udział w XXII Powiatowym Konkursie na Lampę Roratnią. Celem konkursu było stworzenie możliwości szerszego udziału młodzieży w konfrontacji osiągnięć   rówieśniczych, powszechna prezentacja wszechstronnego dorobku dzieci i młodzieży w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń artystycznych, kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do tradycji, obrzędowości oraz sztuki sakralnej, zgłębianie poczucia tożsamości religijnej i regionalnej, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

W minionym tygodniu wszyscy uczestnicy otrzymali telefoniczną informację o wynikach konkursu. Radości nie było końca, bo okazało się, że każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły prace dwóch uczennic klasy 3c – Gabrieli Duber i Martyny Olszak.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

                                                               Notatka i zdjęcia: Kornelia Kwasińska