Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim, a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat. Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne. Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta, ale trzeba nad nim pracować! Dzieci z mutyzmem wybiórczym często mają inne zaburzenia lękowe. Zazwyczaj są w normie intelektualnej. Pozostawione bez pomocy są narażone na fobię społeczną, izolację i depresję.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie dotyczące powodu o przyczynę wystąpienia i zdiagnozowania mutyzmu wybiórczego! Powody i czynniki sprzyjające mogą być różnorodne.

Czynniki predysponujące:

 • zaburzenia językowe, zaburzenia mowy
 • lękliwość, nadwrażliwość dziecka
 • nieśmiałość lub mutyzm występujący w rodzinie
 • choroby psychiczne występujące w rodzinie, szczególnie zaburzenia lękowe

Czynniki wywołujące:

 • separacja od rodziców, utrata bliskiej osoby i inne negatywne doświadczenia dziecka np. zgubienie się w sklepie, zostawienie pod opieką innej osoby niż rodzice
 • częste przeprowadzki i migracja
 • rozpoczęcie przedszkola lub szkoły
 • świadomość niedoskonałości mowy
 • prześladowanie lub inne negatywne reakcje ze strony otoczenia

Czynniki podtrzymujące:

 • negatywne wzmacnianie mutyzmu przez zwiększoną uwagę i rozczulanie się nad dzieckiem
 • brak odpowiedniej interwencji
 • pogodzenie się z mutyzmem dziecka
 • zdolność do przekazania prawie każdej informacji niewerbalnie
 • izolacja geograficzna lub społeczna
 • rodzina należąca do mniejszości etnicznej bądź językowej
 • negatywny model komunikacji w rodzinie

W miejscach publicznych, szkole czy przedszkolu, dziecko z mutyzmem jest w sytuacji stresowej i często występują  zachowania takie jak:

 • problem dziecka z nawiązaniem kontaktu wzrokowego
 • nie uśmiechają się, mają „kamienną twarz”, nie zdradzającą żadnych emocji
 • trudno jest im powiedzieć „cześć”, „do widzenia”, „dziękuję”
 • wydaje się, że są niekulturalne, ale nie robią tego celowo
 • czują duży niepokój, gdy są zmuszane do mówienia
 • mogą ssać palce, obgryzać paznokcie, dotykać włosy lub gryźć rękaw bluzki
 • mogą być nadwrażliwe na dotyk, zapach, dźwięki z otoczenia lub tłum ludzi
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mogą być perfekcjonistami
 • nie lubią zmian, szczególnie tych które są zaskoczeniem
 • nie lubią być w centrum uwagi

Każdy z nas pewnie zastanawia się jak zachować się w sytuacji, gdy zorientujemy się, że dziecko może mieć zaburzenia pod postacią mutyzmu wybiórczego. Kilka wskazówek:

 • Nie zmuszaj dziecka do mówienia i nie zawstydzaj, jeśli nie jest w stanie rozmawiać w danej chwili
 • Traktuj dziecko tak samo jak inne dzieci – nie skupiaj na nim swojej uwagi
 • Nie karz dziecka za brak mowy, nie bądź sfrustrowany, jeśli dziecko nie mówi
 • Nie zadawaj otwartych pytań, zmień je na pytania zamknięte tak aby dziecko mogło kiwnąć głową tak lub nie
 • Postaraj się unikać kontaktu wzrokowego
 • Jeśli dziecko się odezwie – ukryj swoje zdziwienie. Zachowuj się normalnie

Pamiętaj! Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci dziecka do Ciebie, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym pragnie mówić! Doceń każdą próbę porozumiewania się dziecka z Tobą i uważaj to za indywidualny sukces lecz nie pokazuj tego zbyt okazale – normalność w zachowaniu, także będzie „lekiem” !

Magdalena Bielawska-Małecka