W dniach 23.10. – 27.10.2017r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku została zorganizowana akcja charytatywna, polegająca na zbiórce plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnej osoby.

8 lat temu osoba ta uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego został uszkodzony u niej mózg, a zwłaszcza ośrodek mowy.

W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie kl. IV – VII, wolontariusze Szkolnego Koła ,,Caritas”, jak i uczniowie uczęszczający do kl. I – III, a nawet niektórzy rodzice. Nad sprawnym przebiegiem zbiórki czuwały panie: mgr Teresa Wójcik i mgr Kornelia Kwasińska.

Pieniądze ze sprzedaży nakrętek rodzice chorego, przeznaczą na jego leczenie i dalszą rehabilitację.

Bardzo dziękujemy za okazane SERCE!

Tekst: Kornelia Kwasińska