Dnia 5 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się już po raz X. Gminny Konkurs Piosenki Religijnej pamięci Świętego Jana Pawła II ,,Śpiew otwiera niebo”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Urząd Miejski w Wyrzysku, który ufundował nagrody rzeczowe.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, znajdujących się na terenie naszej gminy. W wokalnych zmaganiach wzięło udział 17 solistek. Celem konkursu było: pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II, prezentacja piosenek religijnych, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży i opiekunów, promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki, rozwijanie umiejętności i zdolności muzycznych oraz talentów estradowych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, integracja dzieci i młodzieży Gminy Wyrzysk oraz promowanie młodych talentów.                                                                                                                      

Na początku konkursu głos zabrała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku mgr Danuta Buryta – Arndt, która powitała wszystkich zebranych, a szczególnie uczestników, opiekunów, nauczycieli, rodziców i komisję konkursową.

Pani dyrektor zaznaczyła, że cieszy się niezmiernie z faktu iż nadal konkurs ten budzi wielkie zainteresowanie wśród uczniów, jak i nauczycieli. Wspomniała także, że jest to już dziesiąty, jubileuszowy konkurs, w którym czcimy wielkiego naszego rodaka, dzisiaj już Świętego Papieża Jana Pawła II. Na koniec zapewniła wszystkich artystów, że trzyma za nich mocno kciuki i życzyła powodzenia.

Następnie uczniowie kl.Vb Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – Hubert Troczyński i Wiktor Paluszkiewicz przypomnieli biografię i utwory papieża Jana Pawła II. Po czym nastąpiło losowanie kolejności występów .

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I – III, klasy IV – VI i gimnazja.                                                                                                                                                                                                                                                        Jury w składzie : pani Barbara Pawlak – pracownik Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku, pani Katarzyna Wyczyńska – kapelmistrz Orkiestry Dętej Strażackiej w Osieku nad Notecią, pan Henryk Plica – emerytowany nauczyciel muzyki i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, pan Krzysztof Badura – członek Wyrzyskiego Chóru Męskiego i pan Przemysław Niezgódzki – pracownik Domu Kultury w Wyrzysku miało trudne zadanie do wykonania, bo wszyscy uczestnicy byli perfekcyjnie przygotowani. Przewodniczący komisji pan Henryk Plica podkreślił wysoki poziom konkursu, wspaniałe prezentacje znanych i nowych pieśni religijnych, różnorodność repertuaru, jak i wielką rolę akompaniamentu w muzyce.

Ostatecznie w kategorii kl. I – III zwyciężyła Zofia Garczyńska ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią. Tuż za nią znalazła się uczennica ze Szkoły Podstawowej w Falmierowie – Zofia Bura, która zdobyła II miejsce, a III miejsce przypadło Julii Szefler ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. Na wyróżnienie zasłużyła Zofia Bogdańska ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią.

W kategorii kl. IV – VI – I miejsce zdobyła Klaudia Duszczak ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.  Zaraz za nią na podium stanęła Natalia Kaleta ze Szkoły Podstawowej w Falmierowie, która otrzymała – II miejsce, III miejsce- zdobyła Aleksandra Janik ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, a wyróżnienie Julia Garczyńska , też ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią.

Laureatką konkursu w kategorii najstarszej, czyli gimnazjum została Oliwia Kubacka z Wyrzyska. Na drugim miejscu Zuzanna Bartman, reprezentantka Gimnazjum w Osieku nad Notecią, a na trzecim uczennica Gimnazjum w Wyrzysku – Vanessa Łosoś. Natomiast wyróżnienie komisja postanowiła przyznać Izabeli Niemczewskiej z Gimnazjum w Osieku nad Notecią.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Uczestników muzycznych zmagań przygotowali ze Szkoły Podstawowej w Gleśnie i Kosztowie pani mgr Ewa Dmochewicz i pani mgr Wioletta Kałużna ze Szkoły Podstawowej w Falmierowie pani mgr Halina Urban, ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią pan mgr Leszek Kusz, z Gimnazjum w Wyrzysku pani mgr Agnieszka Rummel, z Gimnazjum w Osieku nad Notecią pan mgr Adam Nowak, a ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani mgr Edyta Kałużna i pan mgr Adam Nowak.

Nad całością konkursu czuwała pani mgr Kornelia Kwasińska.                                                                                           

Uroczystego wręczenia nagród dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku mgr Danuta Buryta – Arndt, która pogratulowała wszystkim solistkom, podziękowała także członkom komisji, opiekunom, nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie młodych artystów i zaprosiła do wzięcia udziału w konkursie już za rok.

Na zakończenie konkursu organizatorzy zaproponowali wszystkim uczestnikom, opiekunom, rodzicom i komisji wspólne zaśpiewanie ulubionej pieśni Ojca Świętego Jana Pawła II, pt. ,,Barka”.

Tym bardzo wzruszającym śpiewem złożono hołd wielkiemu naszemu rodakowi i jeszcze raz podziękowano wykonawcom.                                                                                                                                                                                     

 

Notatka: mgr Kornelia Kwasińska

Zdjęcia: mgr Anna Poniewierska                                              

mgr Adam Nowak