Dnia 22 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas 5 i 6 prowadzone przez p. Agnieszkę Wojciechowską Wiceprezesa Fundacji Wspierania Rodziny „Adams” w Poznaniu. Programy i szkolenia prowadzone przez firmę Centrum Medicus, którą reprezentuje p. Wojciechowska, przygotowuje się w oparciu o rekomendacje PARPA.  Warsztaty z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania pozwalały na łatwe i szybkie przyswojenie wiedzy. Tematyka spotkania związana była z Reformą Oświaty,

Tego samego dnia o godzinie 17:00 prowadząca przedstawiła rodzicom swoje spostrzeżenia po odbytych warsztatach z wychowankami. Poinformowała przybyłych na spotkanie, jak zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie dzieci, a także jak pomóc dziecku poradzić sobie z poczuciem zagubienia, z obawami i jak z nim rozmawiać.

 

W ramach realizacji tego bloku profilaktycznego odbędzie się również szkolenie rady pedagogicznej.

                                                                                  Tekst: Urszula Lach