„Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci.” (P. Coelho) 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 24 czerwca 2017 r. uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i rodzice zebrali się w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Zebranych powitali prowadzący: Zofia Kałużna i Hubert Troczyński z klasy Vb. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt, która przybliżyła  ogólne wyniki pracy  szkoły, podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom za wspólne miesiące nauki i pracy oraz pogratulowała osiągniętych sukcesów, wyrażając dumę i zadowolenie. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor podkreśliła, iż wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie, który ubogaca, daje satysfakcję i radość odkrywania. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Lipkowska, która życzyła wszystkim cudownych, pogodnych wakacji oraz podziękowała za trud kształtowania postaw i przekazywania wiedzy.

Antonina Wawrzyniak, uczennica klasy VIb, która w tym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią (5,75) i reprezentowała szkołę w konkursach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym skierowała kilka ciepłych słów do swoich rówieśników, mówiąc o tym, że to nie koniec a nowy początek. Podziękowała nauczycielom za wspieranie zainteresowań i pielęgnowanie talentów.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali z rąk pani Danuty Buryty –Arndt i wychowawcy dyplomy ukończenia klasy. Wśród uczniów klas drugich za godną postawę społeczną, aktywność i zaangażowanie w pracę szkoły wyróżniła odznaką „Uczeń na medal”.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia tych uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Trzecioklasiści, którzy co roku otrzymywali dyplom wzorowego ucznia, zostali uhonorowani odznaką Brązowa Tarcza. Wśród uczniów klas starszych sześćdziesięcioro uzyskało średnią 4,75 lub powyżej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Otrzymali oni świadectwo z paskiem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniowie klas młodszych, którzy wykazali się systematycznym oszczędzaniem zostali nagodzeni upominkami przez panią Agnieszkę Ptaszyńską, dyrektora ds. handlowych z Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego.

Pani Kornelia Kwasińska podsumowała kolejną edycję konkursu Super Klasa. W tym roku zwycięzcą została klasa Vb. Uczniowie w tym roku otrzymali przechodnią statuetkę w formie tarczy z logo szkoły i pamiątkowe medale.

Uroczystość zakończyła się krótkim programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas czwartych. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

Życzymy wszystkim udanych wakacji!

Notatka i zdjęcia: Anna Poniewierska