Każdy naród ma swoje tradycje, jeśli je pielęgnuje to będzie trwać i się nie zagubi. Polak ma co pielęgnować, biorąc pod uwagę nasz folklor oraz jego różnorodność. Musimy dbać, aby nasze dziedzictwo było darzone szacunkiem. Dlatego też po raz kolejny w dniu 22 kwietnia 2017r. zespół ,,Modraki” brał udział w przeglądzie pieśni ludowych ,,OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA” zorganizowanym przez Szamociński Ośrodek Kultury oraz Radę Sołecką w Lipiej Górze. Patronat honorowy sprawował: Starosta Powiatu Chodzieskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin. Cieszymy się, że zespół ,,Modraki” znany jest nie tylko w naszej gminie, ale również w gminach i powiatach ościennych. Po raz kolejny zachwycił swym występem i otrzymał wyróżnienie z rąk Starosty Powiatu Chodzieskiego. Udział w takim wydarzeniu to wspaniała edukacja regionalna, bardzo ważna zarówno ze względów edukacyjnych jak i wychowawczych. To też świetna okazja do tego, żeby dzieci osłuchały się i oswoiły z muzyką tradycyjną, nie tylko w jej stylizowanej formie, ale także w jej bardziej autentycznym wydaniu.