Dnia 9 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przypada 99. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku po 123 latach zaborów.

Program artystyczny pt. „To jest Polska” przygotowany został przez uczniów klasy  VII b, V b i VII c  pod kierunkiem p. Adama Nowaka, p. Wojciecha Sobiecha i p. Pauliny Ziarnek. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz montażu słowno- muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Występ uświetniony został przez niezwykle utalentowaną  uczennicę klasy VI c Karolinę Mróz, która zaśpiewała piosenkę harcerską pt. „Gdzie jesteś Rudy, Alku, Zośko?”, akompaniując sobie na gitarze. Bardzo wzruszająca była część apelu, kiedy to  wybrzmiały pytania o przyszłość naszej ojczyzny i zależność jej losów od postaw współczesnych Polaków: „Zjadamy się nawzajem! Nienawidzimy! Siejemy wokół zawiść  i zło!… Czy możesz to zmienić ?” „Nie wiem , co to jest miłość i przyjaźń! Media karmią mnie agresją! Wulgaryzmami!… Czy możesz to zmienić ?” „Mój świat, to wirtualny świat bajek, gier komputerowych i Internetu… Czy możesz to zmienić ?” „Moi rodzice nie mają dla mnie czasu, jestem hodowany, a nie wychowywany!… Czy możesz to zmienić ?” „ A ja codziennie widzę biedę, alkohol i narkotyki!… Czy możesz to zmienić ?”

W części końcowej p. dyrektor mgr Danuta Buryta- Arndt  wygłosiła krótkie przemówienie na temat współczesnego patriotyzmu. Zaznaczyła m.in. „ że przejawem patriotyzmu jest walka za ojczyznę, poświęcenie swojego życia, a tacy byli patroni szkoły – powstańcy wielkopolscy. W czasach pokoju ludzie mogą manifestować swój patriotyzm poprzez poznawanie polskiej historii, pogłębianie wiedzy na jej temat, poznawanie polskiej kultury, uczestniczenie w niej, szacunek wobec tradycji, uczestnictwo w obchodach świąt i rocznic ważnych dla kraju, szacunek wobec symboli narodowych, troskę o zabytki kultury i miejsca pamięci, troskę o język ojczysty, zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną, codzienną życzliwość, uczciwość, miłość, szacunek. P. Dyrektor podziękowała za profesjonalizm w przygotowaniu programu i w jego prezentacji. Następnie odśpiewany został hymn szkolny. Uwagę zebranych na uroczystości zwróciła piękna dekoracja przygotowana przez p. Elżbietę Kwasek i p. Katarzynę Chyłę.

Była to wzruszająca lekcja historii i okazja do zadumy nad losami Polski.

 

Tekst: Paulina Ziarnek

Zdjęcia: Anna Poniewierska