O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś, kogo się zna,

do kogo ma się zaufanie, pomóc komuś, kogo się lubi.

Poszerzajmy więc krąg ludzi zaprzyjaźnionych

– i nam, i im będzie łatwiej żyć…

  1. Stefan Mirowski

 

 

Dnia 24.02.2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku wręczone zostały wyróżnienia w postaci Srebrnej Honorowej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Urzędowi Miejskiemu w Wyrzysku oraz Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

O powyższe odznaczenia wnioskowała 6 Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha w Wyrzysku w podziękowaniu za troskę w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz za pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej.

W pobliżu jest tyle osób, które bezinteresownie pomagają drużynie w załatwianiu jej spraw oraz w organizowaniu różnych przedsięwzięć, że nie sposób podziękować i wyróżnić wszystkich imiennie, dlatego członkowie przynależący do drużyny postanowili wnioskować o zbiorowe odznaczenie.Odznaka stanowi zatem wyróżnienie i podziękowanie dla wszystkich osób pracujących zarówno w Urzędzie, jak i  Szkole Podstawowej w Wyrzysku. Jest wyrazem wdzięczności, szacunku i podziękowania za wsparcie, pomoc i przychylność okazaną harcerzom w ich działaniach. To dzięki takim ludziom drużyna może prężnie działać i rozwijać się. Honorowe odznaczenia złożyli na ręce burmistrz Wyrzyska – Bogusławy Jagodzińskiej oraz dyrektor szkoły – pani Danuty Buryta-Arndt przedstawiciele komendy Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile hm. Grzegorz Rzymski oraz hm. Bożena Wojciechowska.

6 DH „Sokoły”

zdjęcia Urząd Miejski