Dnia 3 października 2017r.

policjanci z Zespołu  Profilaktyki Społecznej Wydziału

Prewencji Komendy Powiatowej w Pile

sierż. szt. Robert Rak i st. sierż. Iwona Kropornicka

przeprowadzili pogadanki profilaktyczne

przy pomocy pokazu multimedialnego

  dla uczniów kl. I -VI, VII i oddziałów gimnazjalnych                                              

  Szkoły Podstawowej

  1. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
  2. Bezpieczeństwa w Internecie

z użyciem technologii informacyjnych i  komunikacyjnych.

W ramach realizacji podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/18 i pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoła utrzymuje stałą współpracę z policją w zakresie profilaktyki.

            Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości uczniowie uczestniczyli 3.10.2017 r. w pogadankach policji – dostosowanych do wieku. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:

  • przemoc werbalna ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż )
  • rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka
  • publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji
  • tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.

            Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.

            Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z Internetu:

  • kontakt z niebezpiecznymi treściami
  • kontakt z niebezpiecznymi osobami
  • przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc)
  • uzależnienie od Internetu.

         Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym
i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

         Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

          Pogadanka policjantów dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie
z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

 

                                                                                                               Organizatorzy spotkania:

                                                                                                               pedagog – Alicja Bień

                                                                                                               pedagog – Urszula Lach