„Tropimy literki, tropimy cyferki
Tropimy przyrodę i świata urodę.
Melodie i nutki, radości i smutki.
Szukamy, aż prawdę poznamy”

 

Zgodnie z tradycją szkoły dnia 13.10.2017r. najmłodsi przedstawiciele społeczności uczniowskiej zostali pasowani na nowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. 

W sali widowiskowej zebrali się odświętnie ubrani uczniowie klas I wraz z rodzicami, dyrekcją, zaproszonymi gośćmi oraz wychowawczyniami: p Małgorzatą Jakóbek, p. Magdaleną Kozimor i p. Lucyną Jurgońską – Pasternak. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć też wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi. Uczniowie klas pierwszych w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków, znajomością przepisów ruchu drogowego, pięknym śpiewaniem oraz grą na instrumentach.  Nad wszystkim czuwali prowadzący – uczniowie klas czwartych: Zuzanna Kozimor i Bartłomiej Tojza.  Po części artystycznej bohaterowie uroczystości złożyli ślubowanie. Obiecali, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

W dalszej części programu odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, dokonane przez panią dyrektor Danutę Burytę – Arndt oraz panią wicedyrektor Małgorzatę Dróbkę – Jiers. Następnie zostały wręczone: logo szkoły, legitymacje oraz dyplomy pasowania.  Nie zabrakło też upominków przygotowanych przez Radę Rodziców. Z rąk swoich rodziców nasi milusińscy otrzymali przepiękne Kuferki Edukacyjne, które będą towarzyszyły im przez cały okres nauki. Ale to nie koniec niespodzianek. Uczniowie klas I nie zapomnieli o Dniu Nauczyciela i z tej okazji przygotowali przepiękne bukiety, które wręczyli swoim wychowawczyniom, dyrekcji szkoły oraz pozostałym nauczycielom.

Pani dyrektor Danuta Buryta- Arndt w swoim wystąpieniu powiedziała, że najważniejszym zadaniem jest dla nich nauka połączona z zabawą. Pierwszoklasiści mają bowiem najcenniejszy skarb – młodość oraz troskliwych rodziców i wspaniałych nauczycieli.               Życzyła małym bohaterom, aby każdego dnia budowali swoją jedyną najwspanialszą drogę ku przyszłości oraz, by rośli na mądrych, solidnych, uczciwych i pracowitych ludzi oraz byli jak „mali rycerze”- dzielni, szlachetni, sumienni, kochający swoją Ojczyznę.

Głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców szkoły p. Edyta Lipkowska, która życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce, wielu powodów do radości, wspaniałych kolegów.              W imieniu rodziców szkoły złożyła na ręce p. Dyrektor kwiaty wraz z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie dzieciom i rodzicom. Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.

Wychowawczynie klas pierwszych

Zdjęcia: Anna Poniewierska