Wszystkim rodzinom, które wsparły naszą akację „Rodzina – Rodzinie” i dały nadzieję innym, a zarazem wzmocniły wiarę w drugiego człowieka serdecznie dziękuję.

Pedagog szkolny

Urszula Lach