Dnia 18 lutego 2017 r. dyrektor naszej szkoły p. Danuta Buryta-Arndt została członkiem Koła nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Pile. Na zaproszenie prezesa Koła nr 9 p. Jana Ryszarda Garbarczyka uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym, na którym szczególną uwagę zwrócono także na zbliżające się obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

W naszej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich przygotowaliśmy propozycje działań, które będziemy realizować w czasie obchodów 100-lecia jedynego zwycięskiego powstania. Planujemy włączyć do uczczenia obchodów całą szkolną społeczność, rodziców, opiekunów, naszych przyjaciół.

Propagowanie wiedzy o Patronie Szkoły wśród dzieci i w lokalnym środowisku jest jednym z działań dydaktyczno- wychowawczych.

SP Wyrzysk