W tym roku odbyła się druga edycja konkursu, której wyniki ogłoszono na uroczystej Gali w środę 27 września 2017 r. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Nasza szkoła była reprezentowana przez p. Dyrektor Danutę Burytę –Arndt, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Magdalenę Kozimor i p. Agnieszkę Spirydow i przewodniczącą Rady Rodziców p. Edytę Lipkowską. W Gali uczestniczyła Burmistrz Wyrzyska p. Bogusława Jagodzińska.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest nagrodzenie placówek oświatowych kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości, postaw patriotycznych ( w tym patriotyzmu lokalnego), modelowanie wzorca osobowego cechującego się pracowitością, zaangażowaniem, współpracą, krzewienie i poszerzanie wiedzy o Wielkopolsce, kultywowanie Dnia Patrona Szkoły. W konkursie zwrócono uwagę na kreatywność, innowacyjność, jakość nauczania, dobre praktyki edukacyjne. Bardzo ważnym kryterium była współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz ciągłość prowadzonych działań. Takie kryteria spełniła nasza szkoła kwalifikując się do ścisłego finału konkursu.

Galę uświetniły występy: tenorów Mirosława Niewiadomskiego i Kordiana Kacperskiego, duetu skrzypcowego oraz pokaz powietrzny Aleksandry Kierdowicz, zwyciężczyni 8 edycji programu „Mam talent”. Niespodzianką na zakończenie Gali był ponadgodzinny koncert Michała Szpaka.

Gospodyni uroczystości, Marzena Wodzińska- Członek Zarządu Województwa, złożyła na ręce Pani Dyrektor statuetkę, pamiątkowy dyplom. Szkoła otrzymała też nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

Cieszymy się, że działania naszej placówki zostały uznane w województwie za nieprzeciętne i zasługujące na wyróżnienie. Wiemy, że ten tytuł zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy, do doskonalenia, do poszukiwań, do dawania przykładu w lokalnym środowisku.

Serdeczne podziękowania dla nauczycieli, uczniów, Rady Rodziców, pracowników szkoły i osób wspierających działania szkoły, bez których nie byłaby możliwa realizacja wielu przedsięwzięć. To nasz wspólny sukces! Wytężona, sumienna, zaplanowana praca sprawiła, że możliwe było zrealizowanie tak wielu różnorodnych działań przy zaangażowaniu uczniów mających bardzo odmienne zdolności, predyspozycje i zainteresowania. Budujące jest, że nasze dzieci chcą działać, prezentować, uczestniczyć w proponowanych zadaniach. Nauczyciele i rodzice pokazują, jak można pracować wspólnie, z pasją dla dobra dzieci, swojego i środowiska.

28 września 2017 r. dyrektor szkoły Danuta Buryta-Arndt i  wicedyrektor Małgorzata Dróbka- Jiers uczestniczyły w sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku. Przyjęły gratulacje Burmistrz Wyrzyska p. Bogusławy Jagodzińskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Stefana Rymera. Podziękowały za dotychczasowe wsparcie Rady Miejskiej, Pani Burmistrz i wszystkich osób – przyjaciół szkoły.

To zaszczytne wyróżnienie skłania do podejmowania nowych wyzwań.

zdjęcia: R. Głyżewski, E. Lipkowska, „Tętno Regionu”