30 września 2016r. nauczyciele działający przy świetlicy szkolnej działającej przy   Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zorganizowali „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Celem imprezy było promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych oraz stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, interakcji i współpracy pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Po przywitaniu uczestników zabawy przez Elżbietę Walas, Annę Muszyńską i Lucynę Jurgońską-Pasternak, głos zabrała Pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt, która życzyła wszystkim udanej zabawy.

Na początku dzieci brały udział w konkursach sportowych: odbyło się ,,Rzucanie ziemniaków do kosza”, następnie odbyły się zawody ,,Przenoszenia ziemniaka na łyżce”. Wszyscy głośno kibicowali uczestnikom. Ostatnią konkurencją było stworzenie z przygotowanych wcześniej materiałów ,,Ziemniaka-Cudaka”, w tym konkursie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Wszyscy zostali nagrodzeni, cała klasa otrzymała dwie książki do czytania, zeszyt i ołówek oraz dyplom dla całej klasy. Rodzice za pomoc dzieciom w tworzeniu ,,Ziemniaka-Cudaka” otrzymali dyplom.

Atrakcją tego dnia był oczywiście pieczony ziemniak. Dzieci otrzymały również smakołyki, zdrowe jabłka i sok . Podczas tego popołudniowego spotkania uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami bawili się tańcząc do muzyki.

Czas minął w przyjaznej i radosnej atmosferze. Już wyczekujemy kolejnego spotkania.

 

Elżbieta Walas

Anna Muszyńska

Lucyna Jurgońska-Pasternak