We wrześniu tradycyjnie Szkoła Podstawowa w Wyrzysku przyłączyła się
do ogólnoświatowej akcji Sprzątania Świata. Uczniowie. wyposażeni w kolorowe worki i rękawiczki dzielnie penetrowali pagórki, skarpy, alejki miejskiego parku. Wszystkie zebrane odpady poddane były wstępnej segregacji i przeniesione w wyznaczone miejsce.

Tego dnia oprócz porządkowania terenu wznowiono zbiórkę:

  • puszek aluminiowych,
  • makulatury,
  • baterii
  • plastikowych zakrętek.

Organizowana od wielu lat zbiórka surowców wtórnych w szkole cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. Na lekcjach przyrody oraz godzinach wychowawczych dowiadują się, jak ich bezpośredni udział w działaniach proekologicznych przyczynia się nie tylko do poprawy stanu czystości miejsca zamieszkania, ale jak ważny jest dla całego środowiska. Ponadto udział w cyklicznych akcjach regionalnych typu: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, to jedna z form edukacji ekologicznej szkoły, która realizowana jest w ścisłej współpracy z rodzicami. Ich powodzenie zależy od nie tylko zaangażowania  samego ucznia, ale również jego najbliższych. Do zbiórek włączają się często znajomi rodziny, dziadkowie i sąsiedzi. Działania proekologiczne prowadzące do kształtowania takich nawyków jak segregowanie odpadów, oszczędzanie wody, prądu, papieru maja swój początek w domu rodzinnym. Stosowanie „małej ekologii” na co dzień, przygotowuje dziecko do życia w zgodzie z przyrodą „tu i teraz i w przyszłości”. Zaszczepiona i rozwijana wrażliwość przyrodnicza spowoduje, że młode pokolenie nie będzie samolubne, bezmyślne
i bezwzględne wobec darów przyrody i samego człowieka.

Dlatego dziękujemy uczniom, a przede wszystkim ich rodzicom za ponowne włączenie się do akcji zbierania surowców wtórnych w naszej szkole. Kolejna zbiórka aluminiowych puszek odbędzie się w kwietniu z okazji Dnia Ziemi. Jak co roku za pieniądze pozyskane z ich sprzedaży zakupiony zostanie  papier do ksero dla poszczególnych klas oraz  kolejne pomoce naukowe.

Przez cały rok zbieramy również plastikowe nakrętki, które uczniowie pozostawiają
w pomieszczeniu u pana woźnego. Makulaturę można składować każdego dnia na boisku
w wyznaczonych do tego niebieskich pojemnikach.