Dzieci klasy I a swoje pierwsze dni w szkole podstawowej spędzają na wzajemnym poznawaniu się i na odkrywaniu wszystkich miejsc.

Ze swoją wychowawczynią p. Teresą Wójcik odwiedziły gabinet dyrektora szkoły p. Danuty Buryty – Arndt i dowiedziały się, jakie zadania realizuje, nad czym pracuje. Obejrzały też sztandar szkoły przechowywany w gablocie.

Zadawały mnóstwo pytań i na wszystkie uzyskały wyczerpujące odpowiedzi.

Pani Dyrektor zapewniła, że zawsze mogą przyjść, bo drzwi jej gabinetu są dla nich otwarte!