„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

(Jan Paweł II)

 

W piątek, 14 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku miało miejsce uroczyste pasowanie na ucznia.

Zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz pierwszoklasistów serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Danuta Buryta – Arndt. Podkreśliła, iż „bohaterowie uroczystości” –pierwszoklasiści- przeżywają swój najważniejszy dzień w szkole, gdyż złożone ślubowanie na sztandar będzie świadectwem przyjęcia w poczet uczniów naszej wyrzyskiej szkoły. Zaznaczyła też, że czeka ich sumienna nauka pisania, czytania, liczenia oraz odrabiania zadań domowych, ale na zabawę też będzie dużo czasu.  Głos zabrała burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska. Życzyła dzieciom szóstek lub piątek oraz zachęcała do dzielnego pokonywania napotkanych trudności, ponieważ wierzy w ich zdolności.  Podobne słowa skierowali do pierwszoklasistów przewodniczący Rady Miejskiej pan Stefan Rymer i przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Lipkowska.   Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów klasy 1 a ślubowania, którego treść odczytała wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Dróbka – Jiers, a pani dyrektor Danuta Buryta – Arndt dokonała aktu pasowania okazałym piórem. Następnie pełnoprawnym już uczniom wręczono legitymacje szkolne i przypięto Logo szkoły. Natomiast wychowawczyni klasy pierwszej pani  Teresa Wójcik rozdała dzieciom Akty pasowania, na pamiątkę tych uroczystych chwil.

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się występ artystyczny w wykonaniu małych bohaterów tego dnia. Dwadzieścioro dwoje pierwszoklasistów zaprezentowało wiersze, piosenki i wyliczankę. Wszyscy otrzymali brawa za swoje sceniczne popisy. Na zakończenie uroczystości obdarowano dzieci upominkami przygotowanymi przez Radę Rodziców, niespodzianką od burmistrz Wyrzyska pani Bogusławy Jagodzińskiej oraz przyborami sportowymi od dyrekcji szkoły.

Piękną, jesienną oprawę plastyczną uroczystości przygotowały panie: Elżbieta Kwasek i Katarzyna Chyła, a przedstawiciele Małego Samorządu, Zuzia Kozimor i Bartek Tojza z klasy III b, świetnie poradzili sobie z rolą konferansjerów. Dziękujemy.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami uczniów klasy I a z wychowawczynią i panią dyrektor oraz dzieci ze swoimi rodzicami.

Bardzo cieszy nas obecność zaproszonych gości: Burmistrz Wyrzyska P. Bogusławy Jagodzińskiej, Przewodniczącego Rady Miasta Wyrzysk P. Stefana Rymera, Dyrektor SAPO P. Magdaleny Strzałkowskiej, Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku p. Magdalena Smełsz,  Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska P. Barbary Piorunowskiej.  Przewodniczącej Rady Rodziców P. Edyty Lipkowskiej.

Dziękujemy za towarzyszenie naszym najmłodszym i ich rodzicom, opiekunom i dziadkom  w tej podniosłej chwili włączenia do społeczności Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

 

Tekst: T. Wójcik

Zdjęcia: Anna Poniewierska